APIA  |  APDRP  |  ANPA  |  ANARZ  |  ADS  |  ANIF  |  ONVPV  |  ISTIS  |  IBA  |  DAJ  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
Sector vegetalZootehnie si ind.alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Valeriu Tabără
Secretari de Stat
Octavian Liviu Bumbu
Barna Tanczos
Secretar General
-
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Testare profesionala
Personal contractual
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 1 la 20 din 363

      Monitorul Oficial nr. 904 din data de 20 decembrie 2011
Actul nr. 1224 din 14 decembrie 2011
Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 904 din data de 20 decembrie 2011
Actul nr. 1223 din 14 decembrie 2011
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 897 din data de 19 decembrie 2011
Actul nr. 275 din 6 decembrie 2011
Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 882 din data de 13 decembrie 2011
Actul nr. 236 din 14 octombrie 2011
Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 880 din data de 13 decembrie 2011
Actul nr. 267 din 29 noiembrie 2011
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 880 din data de 13 decembrie 2011
Actul nr. 266 din 29 noiembrie 2011
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 878 din data de 13 decembrie 2011
Actul nr. 1202 din 30 noiembrie 2011
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 876 din data de 12 decembrie 2011
Actul nr. 274 din 7 decembrie 2011
Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 870 din data de 9 decembrie 2011
Actul nr. 266 din 7 decembrie 2011
Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 863 din data de 7 decembrie 2011
Actul nr. 1200 din 30 noiembrie 2011
Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 863 din data de 7 decembrie 2011
Actul nr. 1199 din 30 noiembrie 2011
Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 858 din data de 6 decembrie 2011
Actul nr. 106 din 30 noiembrie 2011
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 857 din data de 5 decembrie 2011
Actul nr. 104 din 25 noiembrie 2011
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 854 din data de 2 decembrie 2011
Actul nr. 269 din 29 noiembrie 2011
Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizaţie interprofesională pe filiera "legume şi fructe proaspete şi procesate"

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 822 din data de 21 noiembrie 2011
Actul nr. 822 din data de 21 noiembrie 2011
Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 813 din data de 17 noiembrie 2011
Actul nr. 204 din 7 noiembrie 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 813 din data de 17 noiembrie 2011
Actul nr. 253 din 1 noiembrie 2011
Ordin privind stabilirea anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 798 din data de 10 noiembrie 2011
Actul nr. 491 din 18 noiembrie 2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 796 din data de 10 noiembrie 2011
Actul nr. 92 din 2 noiembrie 2011
Ordonanţă de Urgenţă pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 793 din data de 9 noiembrie 2011
Actul nr. 258 din 4 noiembrie 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

Textul complet in format pdf...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale