APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  ONPTER  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
AgriculturaArhiva paduriDezvoltare RuralaUTSCGAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuFEP
Ministru
Valeriu Tabără
Secretari de Stat
Adrian Radulescu
Barna Tanczos
Secretar General
Ion Anghel
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Legislatie
Acte normative aflate în dezbatere publica
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte legislative
Declaratii de avere
Arhiva legislativa
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Examen directii agricole
Examen minister
Examen ANZM
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate

ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Afişează proiectele legislative de la 1 la 15 din 21

     25. HOTĂRÂRE pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari
(postat 30.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     23. O R D I N pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
(postat 28.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     22. O R D I N pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea sprijinului financiar pentru măsura de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în perioadele financiare 2008 /2009-2012 /2013
Documentatia tehnica inclusa
(postat 23.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     20. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru
(actualizat 08.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     19. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - Bucureşti
(actualizat 08.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     17. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava
(postat 02.11.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     16. ANUNŢ - Consultarea publicului pentru modificarea Programelor de Acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole
(actualizat 23.10.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     15. HOTĂRÂRE privind schimbarea administratorului unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Şişeşti”
(postat 10.09.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     14. ORDIN privind aprobarea Normelor de întocmire a planurilor de management cinegetic şi a Instrucţiunilor de aplicare
(postat 27.08.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     13. ORDIN pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru estimarea efectivelor de faună de interes cinegetic
(postat 27.08.2009, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     12. ORDIN pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele ce urmează să fie angajate de gestionarii fondurilor cinegetice pentru asigurarea pazei fondurilor cinegetice
(postat 27.08.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     11. ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se percep pentru acţiunile de vânătoare realizate în România
(postat 25.08.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     10. LEGE privind descentralizarea unor instituţii din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin reorganizarea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi prin înfiinţarea Camerelor Agricole
(actualizat 21.08.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     9. LEGE privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1857/2006 de aplicare a art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001<va urma procedura de EXCEPTARE>
(postat 12.08.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     8. Lege pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013 < va urma procedura de NOTIFICARE>
(postat 12.08.2009, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2   pagina următoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale