APIA  |  APDRP  |  ANPA  |  ANARZ  |  ADS  |  ANIF  |  ONVPV  |  ISTIS  |  IBA  |  DAJ  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
Sector vegetalZootehnie si ind.alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Gheorghe Albu
Secretar General
Sergiu Sorin Chelmu
Secretar General Adj.
Rela Nicoleta Stefanescu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Rezultate promovare
Personal contractual
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 1 la 15 din 31

     36. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
(postat 24.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     35. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact - doamna Mihaela Iordache (mihaela.iordache@madr.ro).
(postat 21.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     34. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 474 / 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact - doamna Simona Panait (simona.panait@madr.ro)
(postat 14.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     32. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea condiţiilor de constatare şi evaluare a cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale prevăzute la art.31 lit.b) şi c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 cu modificările şi completările ulterioare pentru producătorii agricoli care au solicitat la APIA plăţi pe suprafaţă şi stabilirea documentelor doveditoare care justifică forţa majoră sau circumstanţele excepţionale
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoanele de contact: Anişoara Calea (anisoara.calea@apia.org.ro) şi Dan Harhoiu (dan.harhoiu@apia.org.ro) de la Direcţia Plăţi pe Suprafaţă - Serviciul Elaborare şi Coordonare Proceduri Plăţi pe Suprafaţă din cadrul APIA.

(postat 26.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului
(postat 10.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     29. ORDIN pentru modificarea Ordinului nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională
(postat 09.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     28. ORDIN pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.126/2010 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură
(postat 09.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     27. ORDIN pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
(postat 05.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     26. HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „ Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012, asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
(postat 29.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     25. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul “ Cheltuieli de personal” şi titlul “ Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
(postat 28.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     24. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
(postat 26.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene, modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
(postat 22.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     22. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventar a unui teren ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
(actualizat 21.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     21. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea achitării de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a obligaţiilor rezultate din încetarea contractelor de muncă în urma disponibilizării
(postat 14.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     20. ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural"
(postat 14.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2  3   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale