APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  SNIF  |  ANARZ  |  CNAFP  |  MAKIS  |  AHN  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Acasă | Contact | Caută  
AgriculturăPăduriDezvoltare RuralăIntegrareUTSCGInspecţiiTeritoriuBuget
Ministru
-
Secretari de Stat
Gheorghe Albu
István Tőke
Cornelia Harabagiu
Subsecretar de Stat
Dacian Ciolos
Secretar General
Sergiu Sorin Chelmu
Purtător de Cuvânt
Mara Mateescu
Presa
Director
Echipa
Foto
Arhiva
Documente
Legislatie
Regulamente (CE)
Proiecte de lege
Declaratii de avere
Arhiva legislativa
Organigrama
Organigrama
R O F
Posturi scoase la concurs

Legea 52 din 2003

Afisează ordinele de la 31 la 45 din 142

     386. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura
(postat 01.03.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     383. ORDIN pentru aprobarea modelului de act aditional la contractele de gestionare a fondurilor de vânatoare, în vederea aplicarii prevederilor legale privind modificarea tarifelor de gestionare si modalitatea de plata a acestora
(postat 23.02.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     382. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura
(postat 20.02.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     380. HOTARÂRE privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
(postat 19.02.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     378. ORDIN pentru aprobarea Instructiunilor privind avizarea si autorizarea functionarii ocoalelor silvice care asigura administrarea/serviciile silvice pentru paduri si pentru autorizarea personalului silvic
(postat 07.02.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     377. HOTARÂRE privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola în domeniul pomiculturii si horticulturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul pomiculturii
(postat 31.01.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     376. HOTARÂRE privind înfiintarea Statiunii de Cercetari Sericicole Baneasa – Bucuresti prin reorganizarea Societatii Comerciale “SERICAROM” S.A.
(postat 19.01.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     375. HOTARÂRE privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti prin reorganizarea Institutului de Cercetare si Productie pentru Bovine Balotesti
(postat 19.01.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     374. HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 620/1998 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" si a Societatii Comerciale "Berser" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole"
(postat 19.01.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     373. HOTARÂRE privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Bilciuresti prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cresterea Ovinelor Bilciuresti
(postat 19.01.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     372. ORDIN pentru constituirea Consiliului National de Vânatoare si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia
(actualizat 17.01.2007, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     371. INSTRUCTIUNI privind avizarea si autorizarea functionarii ocoalelor silvice si a personalului silvic (PROIECT) (actualizat 17.01.2007, fisier in format *.zip)
Textul complet...
     369. HOTARARE privind modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice si animalelor domestice
(postat 12.12.2006, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     367. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art. 21 al Ordonantei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare
(postat 12.12.2006, fisier in format *.zip)

Textul complet...
     366. ORDONANTA DE URGENTA privind stocurile excedentare de zahar, produse zaharoase si alte produse agroalimentare
(actualizat 07.12.2006, fisier in format *.zip)

Textul complet...

<<< pagina precedentă  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   pagina următoare >>>

            
Copyright © 2007 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale