APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  AHN  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Home | Contact | Cauta  
AgriculturaPaduriDezvoltare RuralaUTSCGAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuBuget
Ministru
Ilie Sarbu
Secretari de Stat
Liviu Harbuz
Catalin Aurelian Rosculete
Marian Hoinaru
Subsecretar de Stat
Gică Duţă
Secretar General
Miron Moldovan
Secretar General Adj.
-
Presa
Sef serviciu
Echipa
Arhiva
Documente
Legislatie
Acte normative aflate în dezbatere publica
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte legislative
Declaratii de avere
Arhiva legislativa
Organigrama
Organigrama
Raport activitate MADR
R O F
Posturi scoase la concurs

Afişează ordinele de la 1 la 20 din 277

      ORDIN NR. 204 din 8 aprilie 2009 privind modificarea articolului 3 din ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.102 din 2009 pentru aprobarea tipurilor investiţiilor şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condiţiile Legii nr.231/2005, privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură precum şi în activităţi nonagricole
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDIN Nr. 202 din 6 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură
(fisier in format *.html)

Textul complet...
      ORDIN Nr. 201 din 6 aprilie 2009 privind componenţa Comisiei de autorizare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice
(fisier in format *.html)

Textul complet...
      ORDIN nr. 40 din 11 februarie 2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDIN Nr.29 din 5 februarie 2009 pentru modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate
(fisier in format .zip)

Textul complet...
      ORDIN nr. 25 din 4 februarie 2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDIN nr. 3 din 8 ianuarie 2009
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      HOTARÂRE nr. 1560 din 25 noiembrie 2008 privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, al platilor nationale directe complementare în sectorul vegetal, al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar, care se acorda în agricultura
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      DECIZIE nr. 113 din 16/01/2009 pentru numirea domnului Liviu Harbuz în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      DECIZIE nr. 102 din 14/01/2009 pentru numirea domnului Cătălin Aurelian Roşculete în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (fisier in format *.pdf)
Textul complet...
      DECIZIE nr. 93 din 11/01/2009 pentru numirea domnului Marian Hoinaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (fisier in format *.pdf)
Textul complet...
      PROGRAMUL NATIONAL DE RESTRUCTURARE - AJUTOR PENTRU DIVERSIFICARE (fisier in format *.zip)
Textul complet...
      ORDIN Nr. 603 din 29.09.2008 pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural"
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol
(fisier in format *.html)

Textul complet...
      ORDIN Nr. 260 din 06.05.2008 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 din Anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDIN NR. 246 din data 23.04.2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDIN Nr. 243 din 23.04.2008 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2008-2009
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDIN Nr. 242 din 23.04.2008 privind denaturarea stocurilor excedentare de zahăr în vederea utilizării în hrana animalelor
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDIN nr. 219 din 01.04.2008 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...
      ORDIN Nr. 218 din 31.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice
(fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   pagina următoare >>>

            
Copyright © 2008 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale