APIA  |  APDRP  |  ANPA  |  ANARZ  |  ADS  |  ANIF  |  ONVPV  |  ISTIS  |  IBA  |  DAJ  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
Sector vegetalZootehnie si ind.alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Stelian Fuia
Secretari de Stat
Octavian Liviu Bumbu
Barna Tanczos
Secretar General
-
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Testare profesionala
Personal contractual
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate


ANUNŢ

În conformitate cu:
- prevederile art. 1 alin. (4) din ANEXA – REGULAMENT –CADRU  pentru organizarea şi desfăşurarea testării profesionale organizate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă/temporar vacantă aprobat prin Ordinul preşedintelui ANFP nr. 547/14.04. 2010, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă organizarea de către Agenţia Naţională a funcţionarilor Publici a testării profesionale pentru selectarea funcţionarului public care urmează sa fie redistribuit pe funcţia publică de execuţie:

  • vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la MADR – Serviciul Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social din cadrul Direcţiei juridice

Testarea se organizează la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în data de 07 martie 2012, ora 10.00.

Cererile de înscriere la testare se depun la Direcţia management resurse umane din cadrul MADR, în termen de 8 zile de la data afişării pe site-ul ANFP.

Condiţiile de participare la testare se afişează la sediul ANFP şi pe site-ul ANFP precum şi pe site-ul MADR.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia management resurse umane

  • persoană de contact: Stela ŢEICAN – consilier superior, telefon 021/3072491
  • Condiţii specifice:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarea ramură de ştiinţă: ingineria resurselor vegetale şi animale;
  • Cunoştinţe operare calculator;
  • Să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să o funcţie publică din clasa I,  gradul profesional asistent sau de nivel superior.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – REPUBLICARE    M.Of. 260/2010

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.     M.Of. 584/2010

3. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. M.Of. 525/2010

4. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r2, cu modificările şi completările ulterioare                                                        

5.HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.  M.Of. 519/2009

6. Legea nr. 62 din 2011 a dialogului social.   M.Of. 322/2011

7. Constitutia Romaniei  TITLUL III  Capitolul I  Secţiunea a 3-a  Legiferarea

Postat: 27 februarie 2012

 

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale