APIA  |  APDRP  |  ANPA  |  ANARZ  |  ADS  |  ANIF  |  ONVPV  |  ISTIS  |  IBA  |  DAJ  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
Sector vegetalZootehnie si ind.alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
SAPARD
PNDR
PNS
Legislatie
Baza de date (SAPARD)
Dictionar
Contactati acest departament
Anunturi Masura 111
Anunturi Masura 511
Grupurile si organizatiile de producatori recunoscute
Atributii DGDR AM PNDR

 

Dezvoltare Rurala
Ultima actualizare: 2012-06-01

DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR

INFORMATII SUPLIMENTARE

http://www.pndr.ro/

http://www.apdrp.ro/


Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri
Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Masura 142 - Infiintarea grupurilor de producatori
Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole
Masura 123 - Procesare, industrie alimentara
Masura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii
Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice
Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Masura 431.1 - Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia GAL

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2012 (pdf, 106 KB) - update 22.05.2012

ANUNȚ privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru măsura 121 (125 KB)
ANUNȚ lansare sesiune depunere proiecte pentru Măsura 141 (110 KB)
RECIZĂRI privind încadrare ”Livada tradiţională utilizată extensiv” pentru stabilire calcul UDE la măsurile 112 – ”Instalarea tinerilor fermieri”, 141 – ”Sprijinirea feremelor agricole de semi-subzistență” și 121- ”Modernizarea exploatațiilor agricole”. (346 KB)

GHIDURILE SOLICITANTULUI AFERENTE MASURILOR 141 SI 142 SUNT POSTATE IN FORMA FINALA


Ordin nr.82 din 20.04.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.361/2008 privind constituirea Comitetului National de Coordonare a Reletei de Dezvoltare Rurala (pdf, 118 KB)

ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare în cadrul sesiunii Măsurii 122 - "Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii" ce se desfășoară în perioada 2 aprilie – 30 aprilie (203 KB)


ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de depunere a Planurilor de Dezvoltare Locală în cadrul sesiunii de selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală 1 martie – 30 aprilie 2012 (203 KB)
NOTĂ - Prezenta aduce clarificări la nota postată pe site-ul www.madr.ro și www.pndr.ro la data de 13.04.2012
(343 KB)
ERATA GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ (34,9 KB)
INFORMARE privind completarea și modificarea Ghidului Solicitantului pentru participarea la selecţia Grupurilor de Acţiune Locală și a Manualului de Procedură pentru selecţia Grupurilor de Acţiune Locală (125 KB)
ANUNȚ - Sesiune de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală (200 KB)
MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU SELECŢIA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ (1158 KB)
GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ (1587 KB)
CAPITOLUL 3: FORMULARE (441 KB)
PLAN FINANTARE - MODEL (24 KB)


Raport de selectie final Masura 141 - sesiunea iunie 2011

- Lista proiectelor eligibile selectate pentru finantare - Măsura 141 (pdf, 890 KB)
- Lista proiectelor nefinantate si neeligibile - Măsura 141 (2299 KB)

ERATA - Raport de contestaţii - Masura 141- sesiunea iunie 2011 (pdf 718 KB)

- Raport de contestaţii - Masura 141- sesiunea iunie 2011 (pdf 12,6 MB)

Raport de selectie partial Masura 141 - sesiunea iunie 2011

- Lista proiectelor eligibile selectate pentru finanţare în cadrul Măsurii 141 (pdf, 3535 KB)
- Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 141 (pdf, 2823 KB)
- Lista proiectelor nefinantate din cadrul Măsurii 141 (403 KB)Codul de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile (pdf, 1444 KB)

Bibliografie si exemple subiecte - AM-PNDR (pdf, 147 KB)

COMUNICAT - FINALIZARE RAPORTULUI DE EVALUARE AFERENT MĂSURII 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” - Sesiunea de depunere proiecte - iunie 2011 (pdf, 218 KB - postat 20.12.2011)

RAPORT DE EVALUARE - Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” - Sesiunea de depunere proiecte - iunie 2011 (pdf, 9730 KB - postat 20.12.2011)

Anunţ cerere de proiecte pentru Măsura 221 (pdf, 158 KB)
Anunţ cerere de proiecte pentru Măsura 112 (pdf, 154 KB)
ANUNT privind anularea celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” (pdf, 218 KB)
ANUNT - Lansarea procedurii de selectie pentru selectarea furnizorilor de formare profesională în vederea organizării de cursuri gratuite pentru fermieri, finantate prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” din PNDR (pdf, 207 KB)
Anunt cerere de proiecte pentru Măsura 221 si submăsura 125c (pdf, 155 KB)
ANUNT - semnarea contractelor de consultanta pentru fermierii care detin ferme de semisubzistenta, finantate prin masura 143 "Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori" (pdf, 247 KB)
Contractele de servicii pentru instruirea beneficiarilor măsurilor 112 şi 141 finanţate prin Măsura 111 din cadrul PNDR (pdf, 259 KB)
Lista proiectelor declarate eligibile pentru finantare - Masura 142 "Infiintarea grupurilor de producatori" - a treia etapa de evaluare (pdf, 179 KB)
Calendarul lucrărilor pe pajiste, în acord cu Măsurile de agro-mediu, GAEC şi a Bunului Gospodar (pdf, 372 KB)
Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2007-2013 (pdf, 224 KB)
Ghid privind garantarea creditelor acordate producatorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole si beneficiarilor FEADR, FEP si FEGA (pdf, 6689 KB)
Situatia proiectelor din cadrul PNDR pe sesiuni

Rapoarte de selectie, evaluare, contestatii.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale