APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  AHN  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Home | Contact | Cauta  
AgriculturaPaduriDezvoltare RuralaUTSCGAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuBuget

 

ANCA
Ultima actualizare: 2007-03-04

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

Înfiinţare

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) a fost înfiinţată şi  îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 676/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 77/2005.

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă este instituţie publică a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată   de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

Cui se adresează?

A.N.C.A. se adresează producătorilor agricoli, cu precădere celor din fermele familiale mici şi mijlocii, precum şi specialiştilor şi altor  agenţi economici din mediul rural.

Obiectul de activitate 

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă organizează acţiuni gratuite de popularizare, consultanţă, asistenţă tehnică, instruire şi pregătire profesională şi asigură fluxul informaţional necesar atât producătorilor agricoli din sectorul privat, cât şi specialiştilor din agricultură.
De asemenea, agenţia promovează şi pune în practică  strategia şi programele  Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, inclusiv a programelor de cooperare internaţională, sprijinină producătorii agricoli în accesarea fondurilor financiare interne şi internaţionale şi acordă  consultanţă investitorilor străini în vederea identificării posibilităţilor şi oportunităţilor de investiţii în agricultura românească.

Strategii

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă îşi desfăşoară activitatea pe baza unei strategii pe termen mediu şi lung, ale cărei obiective principale vizează: pregătirea pentru integrarea în Uniunea Europeană a populaţiei rurale care desfăşoară activităţi agricole, piscicole, silvice sau în domenii conexe agriculturii;  popularizarea şi mediatizarea  practicilor agricole europene; diseminarea prevederilor legislative româneşti armonizate cu cele ale Uniunii Europene; mediatizarea şi asigurarea însuşirii de către producătorii agricoli şi procesatori a sistemului european de siguranţă şi securitate alimentară, conform normelor de calitate; dezvoltarea durabilă a unui sector agro-alimentar competitiv, prin  modernizarea şi îmbunătăţirea marketingului produselor agricole şi piscicole; promovarea agriculturii ecologice, promovarea formelor de cooperare şi asociative; crearea de parteneriate pe plan naţional şi internaţional.

Organizare

La nivel central, activitatea A.N.C.A. este condusă de un director general şi de un director general adjunct.

La nivel judeţean, agenţia are în subordine41 de Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă (O.J.C.A.) şi Oficiul Municipal de Consultanţă Agricolă  Bucureşti (O.M.C.A.) , iar la nivel comunal funcţionează 546 de Centre Locale de Consultanţă Agricolă (C.L.C.A.), aflate în subordinea directă a O.J.C.A. De asemenea, A.N.C.A. are în subordine Casele Agronomului.

Director general:
VIOREL MORĂRESCU

Date de contact:

Tel: +40-21-312 46 20

Fax: +40-21-312 46 43

Adresa:
Bucuresti, Str.
Doamnei
nr. 17-19, et.6, sector 3

Web:
www.consultantaagricola.ro
E-mail:

agentiaagricola@anca-maap.ro

            
Copyright © 2008 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale