APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  AHN  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Home | Contact | Cauta  
AgriculturaPaduriDezvoltare RuralaUTSCGAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuBuget

 

ANARZ
Ultima actualizare: 2009-01-29

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu” (A.N.A.R.Z.) este unitate bugetară, cu personalitate juridică reorganizata în baza H.G. nr.1223/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (M.A.P.D.R.), cu sediul în Sos.Bucureşti - Ploieşti, km.18,2, com.Baloteşti, jud.Ilfov.

A.N.A.R.Z. potrivit prevederilor Legii Zootehniei nr.72/2002, Legii nr.63/2008, ale H.G. nr.1223/1996, cu modificarile şi completările ulterioare şi O.M. nr.342/2005 are următoarele

OBIECTIVE :

 • Accelerarea ameliorării genetice a efectivelor de animale prin lucrarile de selectie efectuate;
 • Coordonarea tehnică şi metodologică, la nivel naţional şi în profil teritorial a aplicarii biotehnologiilor moderne de reproducţie;
 • Atestarea materialului de reproducţie indigen si import;
 • Evaluarea genetică a reproducătorilor din populaţia activă, pe specii şi rase;
 • Organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea Băncii biotehnologice de resurse genetice animale;
 • Coordonarea activităţii din domeniile reproducţie, ameliorare şi conservare a patrimoniului genetic din zootehnie prin intermediul Inspecţiei de stat;
 • Coordonarea şi organizarea Băncii naţionale de date şi prelucrarea în sistem computerizat a informaţiilor din domeniul reproducţiei şi selecţiei, în colaborare cu unităţile de profil;
 • Asigurarea cadrului legislativ şi instituţional pentru implementarea politicii strategice în domeniul ameliorării şi reproducţiei animalelor cu orientare spre economia de piaţă şi armonizarea cu reglementările Uniunii Europene;
 • Asigură consultanţă tehnică crescătorilor de animale cu efectivele cuprinse în programele tehnice de selecţie şi reproducţie privind creşterea, nutriţia şi ameliorarea efectivelor proprii, în vederea îmbunătăţirii managementului fermelor şi implicit obţinerea de rezultate economice competitive în condiţiile impuse de economia de piaţă;
 • Acreditarea organismelor care conduc registrele genealogice, care efectuează controlul oficial al performanţelor zootehnice şi care efectuează activitatea de testare a reproducătorilor şi însămânţări artificiale;
 • Coordonarea activităţilor privind identificarea şi individualizare prin microcipare a efectivelor de cabaline la nivel de judet.
 • Atestă datele pentru omologarea de noi creaţii biologice (rase, linii şi hibrizi de animale şi păsări) şi eliberează autorizaţii de funcţionare a unităţilor care produc şi comercializează material seminal congelat şi embrioni;
 • A.N.A.R.Z. elaborează metodologii de selecţie, biotehnologii moderne de reproducţie şi asigură controlul calităţii şi folosirii materialului de reproducţie pentru fiecare specie de animale;
 • În calitate de unitate specializată a M.A.D.R. organizează, coordonează şi îndrumă tehnic şi metodologic acţiunile de producere şi folosire a materialului de reproducţie la animale prin Oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie (O.A.R.Z.);
 • A.N.A.R.Z. asigură coordonarea, îndrumarea tehnică, metodologică şi administrativă a O.A.R.Z. judeţene şi organizează sistemul automat de prelucrare a informaţiilor din domeniul său de activitate.

 


Director general:

GHEORGHE NEAŢĂ

Adresa: Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 18,2
loc. BALOTEŞTI, jud. ILFOV, cod. 077015
Telefon: 021.350.10.17
021.350.10.18
Fax: 021.350.10.19
E-mail : anarz@anarz.eu
Site:
www.anarz.eu

 

            
Copyright © 2008 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale