APDRP  |  ADS  |  EFP  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  AMPOP  |  IBA  |  PNDR  |  ONVPV  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
AgriculturaDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuFEPBuget
Horticultura
Zootehnie
Produse alimentare
Culturi de camp
Agricultura ecologica
Programul National Apicol
Fond funciar si Imbunatatiri funciare
Politici comerciale
Cercetare
Fitosanitar
Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS)
Extensie si Formare Profesionala (EFP)
Reteaua de Informatii Contabile Agricole (RICA)
Preturi piete
Pretul cerealelor pe pietele reprezentative din Romania
Licentiere depozite
Recensamantul General Agricol 2010
Lista spaţii autorizate pentru depozitarea produselor agricole
Registru OIPA
Promovare produse agricole
Organisme modificate genetic
Unitatea Tehnica pentru Schema Competitiva de Granturi
Combaterea fraudei din domeniul PAC

 

Agricultura >>Unitatea Tehnica pentru Schema Competitiva de Granturi
Ultima actualizare: 2009-12-07

UTSCG (Unitatea Tehnica pentru Schema Competitiva de Granturi)

MADR a aprobat Manualul Operaţional al Schemei Competitive de Granturi

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a demarat un nou program de finanţare pentru proieicte de cercetare aplicativă, Schema Competitivă de Granturi, SCG.

Administrarea SCG va fi realizată de Unitatea Tehnică pentru Schema Competitivă de Granturi, UT-SCG, din cadrul Direcţiei Generale de Strategii Agroalimentare a MADR. Aprobarea Manualului Operaţional (MO) al Schemei Competitive de Granturi de către MADR şi publicarea în Monitorul Oficial nr 751 / 4 septembrie 2006 şi 751 bis / 4 septembrie 2006, constituie un pas important către lansarea primei licitaţii de proiecte.

Implementată în cadrul proiectului Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură (MAKIS), subcomponenta Sprijin Acordat Cercetării Agricole. Schema de Granturi beneficiază de 8 milioane de euro pentru finanţarea de proiecte de cercetare aplicativă.

Schema Competitivă de Granturi – scurtă descriere

Proiectul „Modernizarea Sistemului de Cunoaştere şi Informare în Agricultură” este implementat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a fost lansat oficial la 22 septembrie 2005.

Valoarea totală este de 59,88 milioane de Euro din care 18,48 milioane de Euro contribuţia Guvernului României şi 41,4 milioane de Euro din Împrumutul la Banca Mondială 4758-RO, ratificat prin Legea 170/2005.Proiectul are ca obiectiv sprijinirea Guvernului României pentru îmbunătăţirea competitivităţii fermierilor şi agro-procesatorilor în vederea aderării la Uniunea Europeană.

În cadrul componentei „Sprijin Acordat Cercetării Agricole”, este prevăzută implementarea în cadrul MADR a unei Scheme Competitive de Granturi (SCG) pentru finanţarea de proiecte de cercetare aplicativă. Manualul Operaţional al SCG, aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 562/17.08.2006.

Funcţionarea SCG, atribuţiile organismelor implicate în implementare, condiţiile de eligibilitate pentru proiectele de cercetare aplicativă şi extensie, formatele tip pentru notele conceptuale, propunerile de proiecte, acordurile de grant şi pentru raportările periodice. Administrarea SCG este asigurată de Unitatea Tehnică (UT SCG) înfiinţată în cadrul Direcţiei Generale de Strategii Agroalimentare din MADR.

Notele conceptuale şi propunerile de proiecte sunt evaluate de către specialişti independenţi conform grilei din Manualul Operaţional. Finanţarea proiectelor care întrunesc un anumit punctaj este aprobată de Consiliul pentru Schema Competitivă de Granturi, un organism înfiinţat prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cuprinzând reprezentanţi din partea MADR, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Finanţelor Publice, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Universităţi cu profil agricol, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, reprezentanţi ai sectorului privat. Astfel este asigurată deplina transparenţă a procesului de selecţie a proiectelor pentru finanţare.

Prin Schema Competitivă de Granturi sunt finanţate acele proiecte de cercetare aplicativă care au clar definiţi beneficiarii rezultatelor cercetării şi care se înscriu în priorităţile de cercetare stabilite periodic de Consiliul pentru SCG împreună cu MADR. Valoarea maximă a unui grant acordat pentru un proiect de cercetare aplicativă este de 250.000 Euro, reprezentând 80% din valoarea totală a proiectului, instituţia beneficiară urmând a asigura o cofinanţare de 20%, în bani sau în natură.


Manualul Operaţional
- varianta modificata - 2008
in format *.zip - 322 KB

Manualul Operaţional
- varianta modificata - 2008
in format *.pdf - 4761 KB

http://www.makis.ro

ANUNTURI

LICITATIA VII

Vă comunicăm că în perioada 02.10 -09.10.2009 se pot solicita rezultatele evaluarii Propunerilor de proiect. Solicitarea se poate face in scris, la UMP - MAKIS, pe fax -la nr. 0311.02.07.03 sau electronic la adresele de e-mail: rozinat@makis.ro sau  office@makis.ro

Propuneri-proiect-admise-licitatia-7.pdf (329 KB)

Propuneri-proiect-respinse-economic-licitatia-7.pdf (412 KB)

Propuneri-proiect-respinse-tehnic-licitatia-7.pdf (284 KB)

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECT DIN LICITAŢIA VII SCG ÎNREGISTRATE LA UTSCG

Anunţ privind depunerea de propuneri de proiecte în cadrul SCG Licitaţia VII

Formular standard pentru propunerea de proiect (pdf, 183 KB)

Eticheta propunere proiecte (pdf, 29 KB)

LICITATIA VI

Rezultatele deciziei Consiliului SCG de aprobare/respingere a Propunerilor de Proiect din licitatia VI SCG admise tehnic si economic in cadrul sedintei CSCG din data de 2 iunie 2009

Rezultatele reevaluarii licitatia VI

Rezultatele evaluarii propunerilor de proiect - Licitatia VI

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECT DIN LICITAŢIA VI SCG ÎNREGISTRATE LA UTSCG

Anunţ privind depunerea de propuneri de proiecte în cadrul SCG, Licitaţia VI

Formular standard pentru propunerea de proiect (pdf, 183 KB)

Eticheta propunere proiecte (pdf, 29 KB)

Anunţ privind selecţia evaluatorilor pentru analizarea propunerilor de proiecte din tranşa a 6 a SCG

Anunţ privind depunerea de propuneri de proiecte în cadrul SCG Licitaţia VI

LICITATIA V

Rezultatele reevaluarii licitatia V

REZULTATELE DECIZIEI CONSILIULUI PENTRU IMPLEMENTAREA SCHEMEI COMPETITIVE DE GRANTURI IN CADRUL SEDINTEI CSCG, DE APROBARE/RESPINGERE A FINANTARII PENTRU PROPUNERILE DE PROIECT DIN LICITATIA V SCG ADMISE TEHNIC SI ECONOMIC CE VOR FI TRIMISE SPRE ANALIZA SI APROBARE LA BANCA MONDIALA

Rezultatele evaluarii propunerilor de proiect - Licitatia V

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECT DIN LICITAŢIA V SCG ÎNREGISTRATE LA UTSCG

Anunţ privind depunerea de propuneri de proiecte

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Unitatea Tehnică pentru Schema Competitivă de Granturi, anunţă că data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte din a cincea etapă a licitaţiei de proiecte finanţate prin Schema Competitivă de Granturi se prelungeşte până la data de 30 septembrie 2008 ora 16,00. Restul cerinţelor rămân neschimbate conform anunţului publicat la data de 28 iulie 2008.

Formular standard pentru propunerea de proiect (pdf, 183 KB)

Eticheta propunere proiecte (pdf, 29 KB)

Anunţ privind depunerea de propuneri de proiecte în cadrul SCG Licitaţia V (pdf, 121 KB)

LICITATIA IV

REZULTATELE DECIZIEI CONSILIULUI PENTRU IMPLEMENTAREA SCHEMEI COMPETITIVE DE GRANTURI DE APROBARE/RESPINGERE A PROPUNERILOR DE PROIECT DIN LICITATIILE IV SCG ADMISE TEHNIC ŞI ECONOMIC ÎN CADRUL ŞEDINŢEI CSCG DIN DATA DE 25.06.2008

Rezultatele reevaluarii propunerilor de proiect - Licitatia IV

Rezultatele evaluarii propunerilor de proiect - Licitatia IV

Lista Propunerilor de Proiect inregistrate la data de 20.05.2008 (ale caror Note conceptuale au fost reevaluate)

Lista Propunerilor de Proiect inregistrate la UTSCG

Rezultatele reevaluarii notelor conceptuale din licitatia 4

ANUNŢ PRIVITOR LA SOLICITAREA REZULTATELOR EVALUĂRII NOTELOR CONCEPTUALE DIN LICITAŢIA IV SCG
Vă comunicăm că, în perioada 14 aprilie –23 aprilie 2008, aplicanţii pentru Schema Competitivă de Granturi, care solicită rezultatele evaluării tehnice/economice a Notelor conceptuale din cadrul Licitaţiei IV, pot depune această solicitare în scris, la UTSCG, pe fax (la nr. 021.30.79.885) sau la adresele de e-mail: rodica.culea@madr.ro sau rodica.culea@gmail.com

Anunt privind depunerea de propuneri de proiecte în cadrul SCG Licitatia IV (pdf, 66 KB)

Formular standard pentru propunerea de proiect (pdf, 181 KB)

Documente insotitoare formular standard (pdf, 34 KB)

Eticheta propunere proiecte (pdf, 29 KB)

Note conceptuale admise (pdf, 21 KB)

Note conceptuale respinse economic (pdf, 24 KB)

Note conceptuale respinse tehnic (pdf, 21 KB)

Note conceptuale respinse fara reevaluare (pdf, 73 KB)

Note conceptuale propuse pentru reevaluare (pdf, 19 KB)

Anunţ privind selecţia evaluatorilor pentru analizarea propunerilor de proiecte din tranşele SCG 3 şi 4

Lista Notelor conceptuale inregistrate la UTSCG in cadrul Licitatiei IV

Anunţ pentru depunerea de note conceptuale în cadrul celei de-a patra licitaţii de proiecte finanţate prin Schema Competitivă de Granturi

Formular standard nota conceptuala (pdf, 66 KB)

Eticheta note conceptuale (pdf, 92 KB)

LICITATIA III

REZULTATELE DECIZIEI CONSILIULUI PENTRU IMPLEMENTAREA SCHEMEI COMPETITIVE DE GRANTURI DE APROBARE/RESPINGERE A PROPUNERILOR DE PROIECT DIN LICITATIILE III SCG ADMISE TEHNIC ŞI ECONOMIC ÎN CADRUL ŞEDINŢEI CSCG DIN DATA DE 25.06.2008

Rezultatele reevaluarii propunerilor de proiect - Licitatia III

Rezultatele evaluarii propunerilor de proiect - Licitatia III

Lista Propunerilor de Proiect inregistrate la UTSCG (ale caror Note conceptuale au fost reevaluate tehnic)

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECT INREGISTRATE LA UTSCG LICITATIA III SCHEMA COMPETITIVA DE GRANTURI

Rezultatele reevaluării notelor conceptuale licitaţia 3

Formular standard pentru propunerea de proiect (pdf, 255 KB)

Eticheta propunere proiecte (pdf, 29 KB)

Anunţ privind depunerea de propuneri de proiecte în cadrul SCG Licitaţia III

Anunţ privind selecţia evaluatorilor pentru analizarea propunerilor de proiecte din tranşele SCG 3 şi 4

ANUNŢ PRIVITOR LA SOLICITAREA REZULTATELOR EVALUĂRII NOTELOR CONCEPTUALE DIN LICITAŢIA III SCG

Vă comunicăm că, în perioada 25 MARTIE – 1 APRILIE 2008, aplicanţii pentru Schema Competitivă de Granturi, care solicită rezultatele evaluării tehnice/economice a Notelor conceptuale din cadrul Licitaţiei III, pot depune această solicitare în scris, la UTSCG, pe fax (la nr. 021.30.79.885) sau la adresele de e-mail: rodica.culea@madr.ro sau rodica.culea@gmail.com

• Rectificare rezultate evaluare Note conceptuale

Note conceptuale admise (pdf, 82 KB)

Note conceptuale respinse economic (pdf, 98 KB)

Note conceptuale respinse tehnic (pdf, 77 KB)

Note conceptuale respinse fara reevaluare (pdf, 73 KB)

Note conceptuale propuse pentru reevaluare (pdf, 78 KB)

Lista Notelor conceptuale inregistrate la UTSCG in cadrul Licitatiei III

Anunţ pentru depunerea de note conceptuale în cadrul celei de-a treia licitaţii de proiecte finanţate prin Schema Competitivă de Granturi

Formular standard nota conceptuala (pdf, 66 KB)

Eticheta note conceptuale (pdf, 92 KB)

LICITATIA II

Rezultatele evaluarii Propunerilor de Proiect

Anunţ privind rezultatele evaluării Notelor Conceptuale.
Lista cu mediiile revizuite dupa acordarea punctelor din oficiu

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECT INREGISTRATE LA UTSCG-LICITATIA II

Rezultatele obtinute in urma reevaluarii Notelor Conceptuale din Licitatia II

Formular standard pentru propunerea de proiect (pdf, 153 KB)

Eticheta propunere proiecte (pdf, 29 KB

Anunţ privind depunerea de propuneri de proiecte în cadrul SCG
LICITAŢIA II

LISTĂ NOTE CONCEPTUALE NECONFORME ÎN CADRUL LICITAŢIEI II /SCHEMA COMPETITIVĂ DE GRANTURI

REZULTATELE EVALUĂRII NOTELOR CONCEPTUALE - LICITAŢIA II SCG

LISTĂ NOTE CONCEPTUALE ÎNREGISTRATE (SCHEMA COMPETITIVĂ DE GRANTURI)

Anunt note conceptuale licitatie II SCG

Anunt selectie evaluatori tehnici licitatie II SCG

Formular standard nota conceptuala (pdf, 66 KB)

Eticheta note conceptuale (pdf, 92 KB)

LICITATIA I

Rezultatele evaluarii Propunerilor de Proiect

Note conceptuale admise in cadrul primei licitatii de proiecte

Note conceptuale care vor fi reevaluate de catre un al treilea evaluator tehnic

Note conceptuale neconforme

Note conceptuale respinse

Anunţ privind depunerea de propuneri de proiecte în cadrul SCG

Rezultatele reevaluarii Notelor conceptuale

Formular standard pentru propunerea de proiect (pdf, 153 KB)

Eticheta propunere proiecte (pdf, 29 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale