APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  ONPTER  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
AgriculturaArhiva paduriDezvoltare RuralaUTSCGAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuFEP
Aprobare fise tehnice

 

Dezvoltare Rurala >>Legislatie
Ultima actualizare: 2010-02-24

LEGISLAŢIE

- ORDIN nr. 43 din 23 februarie 2010 pentru aprobarea instructiunilor de lucru si modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.643/2008 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
(pdf, 413 KB)

- ORDIN nr. 38 din 17 februarie 2010 pentru aprobarea instructiunilor de lucru si de modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 643 /2008 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
(pdf, 566 KB)

- ORDIN nr. 12 din 25 ianuarie 2010 privind aplicarea Schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole"
(pdf, 6704 KB)

- ORDIN nr. 538 din 24 august 2009 pentru aprobarea instructiunilor de lucru si modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 643/2008 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
(pdf, 681 KB)

- ORDIN nr. 531 din 18 august 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 140/2008 privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, precum si pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului de Monitorizare pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
(pdf, 2702 KB)

- ORDIN nr. 524 din 13 august 2009 pentru modificarea si completarea Anexei 11 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural"
(pdf, 570 KB)

- ORDIN nr. 513 din 31 iulie 2009 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 510/29.07.2009 pentru aprobarea instructiunilor de lucru si modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 643/2008 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurale si Pescuit
(pdf, 301 KB)

- ORDIN 510 din 29 iulie 2009 pentru aprobarea instrucţiunilor de lucru şi modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.643/2008 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(pdf, 1729 KB)

- ORDIN 475 din 17.07.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231 din 2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura precum si in activitati non-agricole
(pdf, 1729 KB)

- ORDIN 340 din 26 mai 2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2010 şi Programul Operaţional pentru Pescuit în ceea ce priveşte aplicarea regulii cumului ajutoarelor
(pdf, 1191 KB)

- ORDIN NR. 204 din 8 aprilie 2009 privind modificarea articolului 3 din ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.102 din 2009 pentru aprobarea tipurilor investiţiilor şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condiţiile Legii nr.231/2005, privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură precum şi în activităţi nonagricole
(pdf, 397 KB)

- ORDIN nr. 102 din 27 februarie 2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si ale plafoanelor maxime ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr.231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati non-agricole
(pdf, 2064 KB)

- ORDIN nr. 40 din 11 februarie 2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor
(pdf, 1298 KB)

- ORDIN Nr. 603 din 29.09.2008 pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural"
(pdf, 12773 KB)

- Protocol de colaborare OAR, APDRP, AM-PNDR
(pdf, 1762 KB)

- Act aditional la protocolul de colaborare OAR, APDRP, AM-PNDR
(pdf, 4102 KB)

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
(pdf, 3359 KB)

- HOTĂRÂRE nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013
(html, 104 KB)

- Ordin nr. 140 din 26.02.2008 privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
(pdf, 827 KB)

- Ordin nr. 211 din 25.03.2008 privind aprobarea Schemelor de ajutor de stat
(pdf, 484 KB)

- Anexa 1 la Ordinul nr. 211 din 2008 "Stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decat cele prevazute in Anexa 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor
(pdf, 5034 KB)

- Anexa 2 la Ordinul nr. 211 din 2008 "Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase"
(pdf, 5434 KB)

RECTIFICARE din 6 septembrie 2007 la anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 8 august 2007

În cuprinsul anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 8 august 2007, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
- la poziţia 10, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Brăeşti, judeţul Iaşi" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Brăeşti, judeţul Botoşani";
- la poziţia 11, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, judeţul Iaşi" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, judeţul Botoşani";
- la poziţia 13, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Drăguşeni, judeţul Suceava" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani";
- la poziţia 24, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Secuieni, judeţul Harghita" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Secuieni, judeţul Neamţ";
- la poziţia 41, în coloana "Numărul contractului", în loc de: "C2.112524100145" se va citi: "C2.112524100185";
- la poziţia 48, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Bragadiru, judeţul Ilfov" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Bragadiru, judeţul Teleorman";
- la poziţia 49, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Conteşti, judeţul Dâmboviţa" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Conteşti, judeţul Teleorman";
- la poziţia 52, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Mereni, judeţul Constanţa" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Mereni, judeţul Teleorman";
- la poziţia 74, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Mihăieşti, judeţul Vâlcea" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Mihăieşti, judeţul Argeş";
- la poziţia 81, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa";
- la poziţia 81, în coloana "Numărul contractului", în loc de: "C2111531900136" se va citi: "C2.112531600274";
- la poziţia 101, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Drăgoeşti, judeţul Ialomiţa" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Drăgoeşti, judeţul Vâlcea";
- la poziţia 102, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Galicea, judeţul Dolj" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Galicea, judeţul Vâlcea";
- la poziţia 107, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Racoviţa, judeţul Brăila" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea";
- la poziţia 117, în coloana "Numărul contractului", în loc de: "C2.11553700094" se va citi: "C2.111553700094";
- la poziţia 121, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Racoviţa, judeţul Brăila" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Racoviţa, judeţul Timiş";
- la poziţia 129, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Maerişte, judeţul Sălaj" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Maerişte, judeţul Sălaj";
- la poziţia 131, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Garbou, judeţul Sălaj" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Gârbou, judeţul Sălaj";
- la poziţia 159, în coloana "Numărul contractului", în loc de: "C2122512900160" se va citi: "C2.122512900095";
- la poziţia 182, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Giubega, judeţul Argeş" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Giubega, judeţul Dolj";
- la poziţia 184, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Scăeşti, judeţul Dolj" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Scăieşti, judeţul Dolj";
- la poziţia 188, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea";
- la poziţia 198, în coloana "Numărul contractului", în loc de: "C212156300190" se va citi: "C2.121561300190";
- la poziţia 211, în coloana "Numărul contractului", în loc de: "C2.122572100006" se va citi: "C2.122572100121";
- la poziţia 213, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Berceni, judeţul Prahova" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Berceni, judeţul Ilfov";
- la poziţia 221, în coloana "Numărul contractului", în loc de: "C3131560500156" se va citi: "C2.131560500156";
- la poziţia 263, în coloana "Beneficiarul", în loc de: "Consiliul Local al Comunei Telcu, judeţul Bistriţa-Năsăud" se va citi: "Consiliul Local al Comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud".

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 616 din data de 6 septembrie 2007

ORDONANŢĂ nr. 31 din 1 august 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
(fisier in format pdf, dimensiune 164 KB)

ORDIN 700 din 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absortie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD

În temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 16.016 din 10 august 2007,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aproba Normele metodologice de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Decebal Traian Remes
NORME METODOLOGICE (pdf, 118 KB)

HOTĂRÂRE nr. 759 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 "îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 1.2 "îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producători", 3.3 "Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative", 3.5 "Silvicultura", 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" şi 4.2,ÎAsistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD
(fisier in format , dimensiune 493 KB)

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
(fisier in format , dimensiune 108 KB)

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
(fisier in format , dimensiune 23,6 KB)

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
(fisier in format , dimensiune 126 KB)

Stimularea investiţiilor în agricultură
(fisier in format , dimensiune 10,6 KB)

Aprobarea Listei obiectivelor de investiţii, criteriile tehnice de acordare, precum şi plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006
(fisier in format , dimensiune 32 KB

Stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(fisier in format , dimensiune 7,26 KB)

Statutul funcţionarilor publici
(fisier in format , dimensiune 102 KB)

Codul de conduită a funcţionarilor publici
(fisier in format , dimensiune 23,2 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale