APDRP  |  ADS  |  EFP  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  AMPOP  |  IBA  |  PNDR  |  ONVPV  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
AgriculturaDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuFEPBuget
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ghidul Solicitantului (aprobat)
Ghidul solicitantului (draft)
Stadiul implementarii FEP in Romania
Lista beneficiarilor
Centre regionale AM-POP
Anunturi AM-POP
Comitet de monitorizare pt POP
Legislatie POP
Grupuri locale FEP
Protocoale incheiate de catre MADR
Instructiuni de achizitii publice / achizitii

 

FEP >>Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ultima actualizare: 2010-11-26

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 - Revizuit * (pdf, 799 KB)

* Revizuirea POP 2007-2013 a fost discutată în cadrul reuniunilor Comitetului de Monitorizare POP şi a fost aprobată de către membrii Comitetului de Monitorizare. Varianta revizuită a fost transmisă către Comisia Europeană în data de 05.08.2010

DECIZIA COMISIEI din 11.11.2010 de modificare a Deciziei C(2007) 6664 de aprobare a Programului operaţional pentru pescuit al României, 2007-2013 + Operational Programme for Fisheries - english version (pdf, 640 KB)

Alocare financiara (pdf - 75,7 KB)

Acest document referitor la alocările financiare şi calendarul de deschidere a sesiunilor de depunere pentru măsurile din cadrul POP au fost prezentate în Colegiul Ministerului din data de 24.03.2010

Criterii de selectie (pdf - 311 KB)

---------------------ARHIVA-----------------------------

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 (pdf, 1428 KB) - versiunea anterioara

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale