APIA  |  APDRP  |  ANPA  |  ANARZ  |  ADS  |  ANIF  |  ONVPV  |  ISTIS  |  IBA  |  DAJ  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
Sector vegetalZootehnie si ind.alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Valeriu Tabără
Secretari de Stat
Octavian Liviu Bumbu
Barna Tanczos
Secretar General
-
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Testare profesionala
Personal contractual
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate

Octavian Liviu Bumbu
 
Octavian Liviu Bumbu
SECRETAR DE STAT

Adresa
Piatra Neamţ, jud. Neamţ

Data naşterii
12.02.1955

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• 21.09.2011- PREZENT – SECRETAR DE STAT – MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
• 2010-21.09.2011 - DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI NEAMŢ
• 2009 - DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT – DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ NEAMŢ
• 2005-2009 - DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ NEAMŢ
• 1997-2005 - CONSILIER SUPERIOR LA D.A.D.R. NEAMŢ
• 1985-1997 - ŞEF DE FERMĂ LA I.A.S. GIROV, JUD. NEAMŢ
• 1980-1985 - ŞEF DE FERMĂ-C.A.P. DRAGOMIREŞTI, JUD. NEAMŢ
• 1979-1980 - INGINER STAGIAR – ŞEF BAZĂ FURAJERĂ - I.A.S. TRAIAN, JUD. BACĂU

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

• CURSURI “MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MODERNĂ” ORGANIZAT DE I.N.A. – CERTIFICAT NR.18626/02.12.2007
• CURSURI POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE CU DURATA DE UN AN:  “MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR PUBLICE” ORGANIZAT DE  FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI  FARMACIE “GR.T POPA” DIN IAŞI – DIPLOMA NR. 708/11.01.2007
• CURSURI - SPECIALIZARE FINANŢĂRI EUROPENE PNADR ŞI PNDR 2000-2010 – ORGANIZATE DE  MADR
• CURSURI DE PERFECŢIONARE –PRODUCERE SEMINŢE: CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR  1985 - 1997
• 1975-1979 - FACULTATEA DE AGRONOMIE - INSTITUTUL AGRONOMIC “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI,  DIPLOMA DE LICENŢĂ - NOTA 10
• 1970-1974 - LICEUL TEORETIC “PETRU RAREŞ” DIN PIATRA-NEAMŢ

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

- ORGANIZARE, COMUNICARE, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, MEDIERE

Limbi străine cunoscute
• FRANCEZĂ - CITIT: FOARTE BINE, SCRIS: BINE, VORBIT: BINE.
• ENGLEZĂ - CITIT: BINE, SCRIS: SATISFĂCĂTOR, VORBIT: SATISFĂCĂTOR.

Aptitudini şi competenţe artistice
- LITERATURĂ

Aptitudini şi competenţe sociale
- FORMATOR  DE  OPINIE, INTEGRARE EUROPEANĂ, POLITICI AGRICOLE.

Aptitudini şi competenţe organizatorice
- DIRIJARE DE PROGRAME ŞI PROIECTE.

Aptitudini şi competenţe tehnice
- UTILIZARE CALCULATOR - BINE

Permis de conducere - DA

INFORMATII SUPLIMENTARE:

• CĂSĂTORIT, UN COPIL;
• AM COORDONAT ÎNTOCMIREA ŞI IMPLEMENTAREA LA NIVEL DE JUDEŢ A PROGRAMULUI JUDEŢEAN DE CARNE DE BOVINĂ;
• AM SPRIJINIT, ÎN MOD IMPLICIT, ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROFIL DE LA NIVEL DE COMUNĂ PÂNĂ LA NIVEL DE JUDEŢ;
• AM ÎNTOCMIT ŞI APLICAT PROGRAMUL DE CONCENTRARE ŞI UTILIZARE A SUPRAFEŢELOR AGRICOLE ÎN EXPLOATAŢII;COMERCIALE ÎN ANII 2007-2011. A FOST LUCRATĂ 97- 98 % DIN SUPRAFAŢA ARABILĂ A JUDEŢULUI, IAR PESTE 40% DIN ACEST ARABIL ÎN EXP. COMERCIALE.

Organigrama
Tatiana Preda
Roger Catalin Manea
Maria Toma
Elena Leaota
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale