APIA  |  APDRP  |  ANPA  |  ANARZ  |  ADS  |  ANIF  |  ONVPV  |  ISTIS  |  IBA  |  DAJ  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
Sector vegetalZootehnie si ind.alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Valeriu Tabără
Secretari de Stat
Octavian Liviu Bumbu
Barna Tanczos
Secretar General
-
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Testare profesionala
Personal contractual
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate


COMUNICAT DE PRESĂ

privind iniţierea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea criteriilor şi a procentului de majorare a salariului de bază ce urmează a fi acordat personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.606/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Prin Legea nr. 479/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a modificat art.7 din legea de bază după cum urmează:
   "Art. 7. - Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenţiei şi sucursalelor judeţene ale acesteia beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 75%."

La momentul respectiv legiuitorul a considerat că APIA funcţionează ca un organism unitar, cu un domeniu de activitate foarte bine definit, în care toate compartimentele contribuie, în baza atribuţiilor stabilite, la realizarea obiectivelor prevăzute prin actul normativ de înfiinţare şi organizare, fapt pentru care tot personalul,  atât de la nivel central cât şi teritorial, trebuie să beneficieze de majorarea salariilor de bază cu 75%.

Modificarea legislativă iniţiată a fost determinată de necesitatea sincronizării prevederilor HG nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu dispoziţiile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice -  în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor în baza cărora salariaţii APIA beneficiază de clase de salarizare (stabilite de Legea nr. 284/2010) şi nu de procent de majorare a salariului de bază.

Facem totodată precizarea că aplicarea noului criteriu normativ pentru stabilirea salariului de bază rezultat în urma evaluării performanţelor profesionale individuale determină în fapt diminuarea majorării salariale  de la 75 % conform art.7 din Legea nr. 1/2004  până la 62,5%, ca urmare a acordării claselor de salarizare stabilite prin Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Menţionăm că această modificare nu atrage nicio creştere salarială,  aspect reliefat şi in Nota de fundamentare – Secţiunea a 4-a, după cum urmează"Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului nu are impact asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung ( pe 5 ani)", fiind vorba strict de o armonizare a prevederilor normative din Legea nr. 284/2010 cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 606/2009.

Articolul 3 (1) din proiectul postat pe site-ul www.madr.ro se referă la salariul de bază, aşa cum s-a stabilit în 2009 şi la care prin HG 606/2009 a fost prevăzută o creştere de 75% pentru personalul care gestionează fonduri europene. Prin noua HG se pune de acord vechea prevedere de majorare a salariului de bază cu prevederile legii 284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. În cadrul acestei legi, la art.20, alin,5, se arată că personalul care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2010 de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, beneficiază, de la 1 ianuarie 2011 de o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare  (o clasa reprezintă 2,5% din salariul de bază, 25 de clase = 62,5%), care înlocuieşte vechea majorare de 75%.

Cele 160 de persoane menţionate în Nota de Fundamentare la secţiunea a 4-a – Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  reprezintă personalul din cadrul MADR care îndeplineşte funcţii de programare, coordonare, monitorizare, raportare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare precum şi funcţii de control şi control ex-post privind gestionarea fondurilor europene.

Precizăm că proiectul de HG este în evaluare şi va fi retras de pe site-ul www.madr.ro precum şi din circuitul de avizare pentru clarificările menţionate mai sus.

Data publicarii: 04-01-2012
Nu exista imagini pentru acest document

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale