APIA  |  APDRP  |  ANPA  |  ANARZ  |  ADS  |  ANIF  |  ONVPV  |  ISTIS  |  IBA  |  DAJ  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
Sector vegetalZootehnie si ind.alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Gheorghe Albu
Secretar General
Sergiu Sorin Chelmu
Secretar General Adj.
Rela Nicoleta Stefanescu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Rezultate promovare
Personal contractual
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate

APEL
pentru depunerea propunerilor de programe de informare şi promovare
pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe

În atenţia organizaţiilor profesionale şi interprofesionale din sectorul agroalimentar

În baza art. 8 (1) din Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lansează apelul pentru depunerea propunerilor de programe de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.

Sectoarele şi produsele vizate, cerinţele generale de conformitate administrativă privind elaborarea propunerilor de programe, condiţiile de finanţare, criteriile de evaluare şi selecţie etc. sunt stabilite în „Ghidul privind accesarea sprijinului acordat programelor de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe”.

Organizaţiile profesionale şi interprofesionale reprezentative interesate vor transmite propunerile de programe Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 13 aprilie 2012.

Programele preselectate la nivel naţional vor fi înaintate până la data de 15 iunie 2012 spre evaluare şi selecţie finală Comisiei Europene, care va decide până cel târziu la 15 noiembrie 2012 care sunt programele pe care le poate cofinanţa.

Informaţii suplimentare:       

  • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Direcţia generală politici în sectorul vegetal, tel: 021-3078633, e-mail: promoagrimadr.ro
  • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: Direcţia comerţ exterior şi  promovare produse agricole, tel: 021-2005035; e-mail: promovareapia.org.ro

Ghid privind accesarea sprijinului acordat programelor de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe (601 KB)
Anexa 1 - Formular de cerere [incl. fisa EN] (105 KB)
Anexa 2 - MODEL DE CONTRACT (181 KB)
Anexa 3 - FISA INFORMATII ORGANIZATIE PROPUNATOARE (37,4 KB)
Anexa 4 - FISA INFORMATII ORGANISM DE PUNERE IN APLICARE (37,1 KB)
Anexa 5 - Evaluarea programelor de promovare _62965-2010 (52,9 KB)

Prezentare Promovare - Noiembrie2011 (pps, 6962 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 3/2008 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte (88,1 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 501/2008 AL COMISIEI din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (194 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale